E-RPH SKPLD

RPH ini akan ditutup pada 1 Januari 2022. Guru masih boleh mengakses folder namun penggunaannya tidak lagi dipraktikan. Sila guna ERPH 2.0 yang baharu untuk urusan penulisan RPH.

e-RPH merupakan inisiatif bagi mengurangkan kos mencetak dalam kalangan guru . Oleh yang demikian usaha mengapungkan Rancangan Pengajaran Harian atas talian merupakan satu usaha yang dapat meningkatkan mutu kerja dan profesionalisme.

e-RPH GURU MENGIKUT PENILAI MASING-MASING

GURU BESAR

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HEM

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PENOLONG KANAN PETANG

PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS

Setiap guru dikumpulkan mengikut kumpulan Pegawai Penilai guru masing-masing. Klik pada folder untuk melihat RPH.

MENU e-RPH

SEMAKAN PENGHATARAN e-RPH

HANTAR e-RPH

SEMAKAN GURU BESAR

BUKU MANUAL E-RPH EDISI GURU AKADEMIK

BUKU MANUAL E-RPH EDISI PENTADBIR

MENU PENTADBIR

Pautan ini hanya berfungsi kepada pentadbir sahaja iaitu Pegawai Penilai guru-guru. Semua e-RPH guru-guru dibawah seliaan masing-masing boleh diakses terus melalui link ini.

e-RPH KUMPULAN GURU BESAR

e-RPH KUMPULAN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

e-RPH KUMPULAN PENOLONG KANAN HEM

e-RPH KUMPULAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

e-RPH KUMPULAN PENOLONG KANAN PETANG

e-RPH KUMPULAN PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS